Mezi služby, které Vám naše reklamní agentura nabízí, patří mnohdy podceňovaná komunikace Business to Business (B2B) čili mezifiremní komunikace. Jde o velmi speficifký typ jednání, prostřednictvím kterého se snaží firma zaujmout oslovený podnik, potažmo s ním ujednat obchod. Aby bylo zřetelné, v čem je B2B natolik speciální, porovnáme ji nyní s komunikací B2C (Business to Consumer).

Správný přístup šetří Vaše peníze

Klíč k úspěchu spočívá ve správném přístupu. Způsob, jakým získáte ke koupi konečného spotřebitele, nemusí fungovat při obchodování s jinou firmou, a naopak. Základem je tedy znalost cílové skupiny a hodnot, které vyznává.

Dvě podoby B2B komunikace

B2B probíhá na úrovni externí komunikacekomunikace uvnitř vlastní firmy. Interní komunikace se zaměstnanci má velký vliv na jejich pracovní výkon i postoj vůči firmě. Vsaďte na korporátní magazín, on-line newsletter, intranet či motivační systém benefitů a získejte lepší finanční výsledky a vyšší organizační stabilitu. Spolupráce s námi vám ukáže směr, jak toho dosáhnout.

B2B komunikace2

Co zákazník, to jiná obchodní strategie

Stejně jako konečného spotřebitele nezajímají vaše náklady, osoby pověřené rozhodováním o odběrateli neoslníte reklamou, ani hrou na city. Ekonomické výhody, doprovodný servis produktu a efektivní řešení potřeb organizace, jsou to pravé, co vám pomůže odlišit se od konkurence a získat klienty.

Mějte na paměti, že firmy obvykle hledají efektivní řešení a nejjednodušší postup, jak jich docílit. Upřednostněte proto při obchodní strategii logiku.

Proč nezanedbat reklamní materiály?

Při obchodování s firmou vše záleží na práci s informacemi a jejich kvalitním a zajímavém zpracování. Osoby s rozhodovací pravomocí budou zajímat především funkce a vlastnosti zboží, možnost ušetření peněz, času a zdrojů. Je proto potřeba počítat s vyššími náklady na strategii prodeje oproti spotřebitelskému trhu.

V B2B komunikaci jde o způsob podání informací, jejich zpracování, relevanci a kvalitu. O koupi zboží rozhodují jeho funkce, ekonomické vlastnosti, úspora peněz, času a zdrojů. Čím více to v reklamních materiálech zdůrazníte, tím lépe. Efektivním promočním nástrojem je osobní prodej, přičemž cena se nedrží striktního ceníku, ale stává se součástí konkurenčního boje.

B2B versus B2C

Nákupní chování spotřebitele se od firmy značně liší. Konečný zákazník se většinou rozhoduje rychle, pod vlivem emocí a na základě užitku, který mu koupě zboží přinese.

Při komunikaci B2C je nutné brát v úvahu, že kupující nemají zájem o příliš podrobné informace o předmětu koupi. Z hlediska pohodlí a úspory času preferují jasné, stručné a srozumitelné sdělení, v čem jim produkt pomůže, jaký z něj budou mít prospěch a v čem tkví výjimečnost právě Vašeho zboží.

Komunikace B2C cílí na kupující věcným a srozumitelným sdělením o výhodách produktů či služeb ve formě reklamy. Podstatnou roli hraje také cena, popřípadě design zboží. Důvodem nákupu je potřeba, mnohem častěji ale chtíč.