Jak využít public relations ve vaší firmě?

Chtěli byste se dostat do podvědomí vaší cílové skupiny? Nevíte přesně, jak získat prostor v médiích a neplatit za to velké částky? Jaké komunikační strategie a sociální média použít při komunikaci se svými zákazníky? Právě v tom mají jasno PR experti. Připravili jsme stručný přehled.

Public relations, zkráceně PR, překládáme jako vztahy s veřejností. Zahrnuje vztahy s médii, budování dobrého jména, image, sponzoring, řešení krizové komunikace, zákaznickou péči, věrnostní programy, motivaci i chování zaměstnanců. Existuje mnoho definic PR, ale mezi odborníky je nejrozšířenější:

„PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.“

PR by mělo měnit postoje, stanoviska, názory. Mění vztahy od nepřátelství k sympatii. Moderní PR pracuje se zpětnou vazbou – oboustranná komunikace. Dlouhodobým cílem PR je minimalizace rizika vzniku negativní fámy, která může poškodit značku. Dobrá pověst je klíčovým aktivem vaší firmy.

Dobrý „píárista“ by měl psát dobré a jasné texty, správně komunikovat i ve velkém časovém stresu, myslet v obchodním duchu. Měl by mít schopnost naslouchat klientovi, dodržovat termíny, přemýšlet a tvořit. Ovládání práce s PC, znalost cizího jazyka a práce s lidmi je samozřejmostí.

PR versus reklama

V reklamě si kupujete čas a prostor, jasně kontrolujete obsah i načasování. Reklama má relativně nízkou důvěryhodnost, široký okruh zákazníků a je orientovaná na obchod nebo prodej. Zastává krátkodobé cíle, zavedené metody hodnocení. Je placená. Cílem reklamy je informovat, připomínat a přesvědčovat.

Public relations získává vliv v médiích. Nad vaším sdělením máte relativně malou kontrola, ovšem relativně vysokou akceptovatelnost zpráv. Cílovou skupinou je specifická část veřejnosti, orientovaná na postoje nebo situace, dlouhodobé cíle. V PR máme relativně omezené metody hodnocení. PR má za úkol posílit důvěryhodnost. Nyní překonává reklamu jako nejdůvěryhodnější zdroj informací. Pokud se nevěnujete PR a používáte jen reklamu za sebevětší peníze, konkurence, která používá PR, vás prostě předběhne.

PR kampaň a její načasování

  • Před reklamní kampaní – připravuje jí půdu pro přijetí.
  • Současně s reklamní kampaní – dodává virtuální reklamní kampani realitu.
  • Po reklamní kampani – dlouhodobě buduje vztahy, např. sponzoringem.

Jak tedy začít s PR

Začněte auditem mediálního obrazu a získejte přehled o tom, jak se o vás píše a jak se píše o konkurenci, zpětně až do pěti let na základě klíčových slov. Stanovte si cílový mediální obraz. Čeho byste chtěli dosáhnout, cílový profil, čím je speciální vaše společnost. Vytvořte krátká klíčová sousloví, konkrétní hlášky, které se budou ve všech médiích objevovat, opakovat. Články, reklamní bloky, billboardy. Vytipujte si tematické okruhy, o kterých mluvíte, které chcete dostat k cílové skupině. Pomohla vaše společnost někomu? Rozřazení do tematických košů – personální, ekonomické a sociální koše.

Mediální témata

Základem je specifikovat hlavní mediální témata a média, která budete oslovovat. Důležitý je i zpětný monitoring neboli neustálá kontrola nad vaší prací. Být v kontaktu s novináři, přesvědčit o bonitě vlastních témat. Mít znalost jejich potřeb a po jakých tématech prahnou, je další nedílnou součástí.