E-mail patří v dnešní době mezi nejvíce rozšířené komunikační médium a jeho důležitost v komunikaci neustále stoupá. V posledních letech se e-mail začal používat, kromě běžné korespondence, i jako reklamní kanál, který využívají firmy pro svoji propagaci a tvorbu newsletterů.

Přizpůsobení webů pro mobilní zařízení je již dnes nepsanou povinností. Doby, kdy byl stolní počítač jediné zobrazovací médium, jsou dávnou pryč. Téměř polovina lidí čte svoje e-maily na mobilních zařízeních a s tím souvisí i zvýšený požadavek na optimalizaci celého mailu – jak formy, tak i obsahu.

Co je to responzivní newsletter?

Responzivní newsletter je tvořen určitým souborem pravidel, které jasně říkají, jak se bude obsah chovat při různých velikostech oken prohlížeče. Snahou je dosáhnout toho, aby byl e-mail co nejlépe čitelný a srozumitelný na všech dostupných zařízeních.

Chování jednotlivých prvků je potřeba nadefinovat již při tvorbě grafického návrhu newsletteru. Jasná a nekomplikovaná struktura e-mailu jde ruku v ruce s funkčností – jednoduché e-maily fungují nejlépe.

Testování a ladění

Součástí tvorby responzivního newsletteru je testování a ladění. Testování e-mailu probíhá v různých prohlížečích, různých mailových klientech (Thunderbird, Outlook atd.) a různých freemailech (Seznam, Gmail, Centrum atd.). Důležité je i testovat e-mail v různých verzích těchto prohlížečů a klientů.

V rámci ladění se rozešle várka testovacích mailů, které se kontrolují a upravují dle nedostatků různých prohlížečů. Každý e-mail ještě prochází SPAM testem, aby se zamezilo zapadnutí e-mailu do spamu.