Děkujeme za Váš zájem o Atlantic newslettery, pro potvrzení prosím odešlete následující formulář:

Souhlas se zasíláním newsletteru dle GDPR

 

Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému Vám novinky můžeme zasílat.

Celé znění je trochu právničina, pokud se nás budete chtít zeptat osobně, můžete kontaktovat Kamila na e-mailu [email protected], případně nás můžete kontaktovat písemně na adrese: Atlantic Studio s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč.

1. Souhlasíte, aby společnost Atlantic Studio s.r.o., se sídlem Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč, IČ: 283 11 299, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně OR Krajský soud v Brně, oddíl C vložka 60452 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:

 • e-mail
 • jméno
 • příjmení (dále jen „osobní údaje)

2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje a evidence.

3. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.

4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingového řešení
 • Provozovatel serveru na odesílání newsletterů
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

5. Správce nepředává osobní údaje mimo EU

6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz:

Odhlásit odběr Atlantic newletterů

7. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jsme tu pro vás, ozvěte se.

Kontaktovat Atlantic