Po sedmi letech přichází nové vydání české technické normy ČSN 01 6910 o úpravě dokumentů zpracovaných textovými procesory.

Norma představuje obecná pravidla pro psaní textů, například formální uspořádání obchodní a úřední dokumentace. Tyto zásady jsou důležité pro grafické designéry při tvorbě vizuálních stylů, kdy navrhují hlavičkové papíry, obálky aj. Nyní je norma ve větším souladu s typografickými pravidly a v některých případech umožňuje i více variant.

norma

Mění se například norma pro zápis časových údajů, který je nyní v souladu s Pravidly českého pravopisu. Hodiny a minuty se oddělují tečkou, avšak připouští se i varianta s dvojtečkou. Vybrat si tedy můžete z variant 7.05, 7:05 i 07:05 hodin, vybraný styl však musí být v dokumentu jednotný.

Peněžní částky se již nemusí dělit tečkou, ale mezerou jako jiná čísla. Vybrat si tedy můžete z variant (8 547 Kč a 8.547). Dále se nedoporučuje používat pomlčky, tedy
Kč 700,– nebo 700,– Kč, a raději je nahradit zápisem 700 Kč, nebo částkou včetně desetinných míst (700,00 Kč).

Měřítko a poměr se nyní píší stejně jak na mapách či v odborné literatuře. Respektive s mezerou před a za dvojtečkou (1 : 5). Dříve se v těchto případech mezera nepsala. Bez mezer se ovšem stále píše výsledek sportovního utkání (1:3).

Pravidla pro psaní spojovníku a pomlčky nyní vycházejí z typografických pravidel. Nahrazovat spojovník pomlčkou s mezerami lze také v místních jménech se spojovníkem použitým mezi víceslovnými výrazy. Vedle zápisu Brandýs nad Labem‑Stará Boleslav je tak možné psát i Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Změnou prošla i pravidla pro úpravu dopisů. V poštovních adresách se například už nemusí psát název obce nebo adresní pošty verzálkami, není-li adresa psána rukou. V přílohách normy vedle aktualizovaných ukázek dopisů, e‑mailů a příkladů tabulek naleznou uživatelé normy i text o výkladu požadavků normy při vytváření jednotného vizuálního stylu nebo při přípravě jiných pokynů o úpravě dokumentů.

Pokud vás zajímají všechny změny, můžete se podívat zde.