Studenti mají potenciál, jsou kreativní a pod dobrým vedením dokážou velmi dobře obohatit pracovní kolektiv o nové nápady a přístupy. Čerstvý vítr do našeho realizačního týmu Atlantic přivál projekt Stáže pro mladé. Díky tomuto grantovému programu máme novou posilu – budoucí novinářku Báru. Než jsme se do nabízení stážistických míst pustili, zvažovali jsme pro a proti.

Vzít si do týmu středoškoláka či vysokoškoláka s sebou nese úskalí, nicméně nám se už v minulosti několikrát povedlo najít dobré brigádníky či praktikanty, kteří pro nás byli velkou posilou, tak proč do toho nejít zas a tentokrát pod oficiální známkou ministerstva!

Bára Svobodová, stážistka v Atlantic.

Bára Svobodová, stážistka v Atlantic.

Co je program Stáže pro mladé

Stáže pro mladé se realizují pod hlavičkou Fondu dalšího vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt dává dohromady firmy a brzké absolventy, kteří se chystají vstoupit na trh práce. Spolupráce je prospěšná pro obě strany – stážistu i zaměstnavatele. Stážista získá placenou brigádu ve svém studovaném oboru okořeněnou spoustou zkušeností a kontaktů, zaměstnavatel dostane finanční dotaci na zřízené stážistické místo, nového pracovníka a také potenciálního nového zaměstnavatele.

Spolupráce ovšem obnáší také mnoho povinností. Například firma musí stážistovi přidělit mentora, který se mu během stáže bude věnovat, dohlédne na jeho práci a bude mu přidělovat činnost. Mentor musí mít patřičné vzdělání a několikaletou praxi v oboru, ve kterém je stáž poskytována. Díky tomu má stážista jistotu, že se mu bude věnovat člověk zběhlý v oboru. Přidělení dotace není jisté, o to však větší byla naše radost, když k nám od prosince nastoupila studentka olomoucké žurnalistiky, která bydlí nedaleko Třebíče.

5 důvodů, proč má Atlantic stážistu

1. Nový pracovník

Pro plánované rozšíření nabídky služeb jsme přemýšleli nad novou posilou. Stážista je ideální řešení, jak si „nanečisto“ vyzkoušet, co v budoucím pracovníkovi je. Po skončení stáže máme již proškoleného pracovníka, který se samostatně může pustit do práce.

2. Vysokoškoláci na malém městě

Najít v oblasti reklamy, public relations či on-line marketingu vhodné zaměstnance na malém okresním městě není snadné. Stáž cílená na ještě nedostudované vysokoškoláky nám umožňuje díky dobře fungující spolupráci s vysokými školami odhalit budoucí odborníky z našeho regionu ještě před jejich oficiálním vstupem na trh práce.

3. Inspirace a čerstvý vítr

Každý nový člen pracovního týmu je pro nás novým impulzem. O nové inspiraci z řad vysokoškoláků není třeba ani mluvit. Máme nové nápady, máme tipy na rozšíření služeb a v neposlední řadě kontakty na absolventskou půdu, což rozhodně není k zahození.

4. Dobrá nálada

Kolem projektu panuje „dobrá nálada“. Již nějakou dobu funguje, pracovníci jsou ochotní poradit, help linka funguje skvěle. Navíc jezdí pracovníci po veletrzích a různých akcích a studenti tuto aktivitu znají. Pozitivní atmosféra kolem zprostředkovávání stáží zde funguje na sto procent.

5. Finance pro firmu i studenta

Stážista pobírá mzdu, která je hrazena z prostředků grantu, a zároveň i firma dostane kompenzaci nákladů vynaložených za „zaučení“ stážisty, což je ve velké míře kompenzace mzdy pracovníka, který se stážistovi věnuje.