Kdo je vaše cílová skupina

Cílová skupina jsou lidé, které má oslovit vaše marketingová aktivita nejčastěji formou reklamy. Jedná se o definovanou skupinu lidí, která má na základě oslovení potenciál koupit váš produkt či službu. Cílová skupina má společné identifikační znaky, jako například spotřební chování, sociodemografickou charakteristiku (věk, pohlaví, vzdělání, příjem, …), životní styl.

Tyto znaky je dobré znát a využít při definici vaší cílové skupiny. Cílová skupina není jen jedna. Proto si zkuste představit typického zástupce cílové skupiny, namalovat si ho, najít jeho fotografii a popsat ho. Co dělá, jak uvažuje, přemýšlí, kde pracuje, kam chodí, čím se baví. Na základě toho pak definujte, kde se s vaším produktem, reklamou a  marketingovou aktivitou může potkat.

Víte, proč definovat cílovou skupinu? Nelze efektivně zasáhnout celý trh. Potřeby spotřebitelů jsou odlišné a rozsáhlé.

Druhy segmentace cílové skupiny:

Na jednu cílovou skupinu

 • Nejjednodušší forma cílení
 • Dokonalé poznání potřeb a přání zákazníků
 • Získání silného postavení na trhu
 • Snížení provozních nákladů
 • Specializace
 • Jednodušší distribuce
 • Úspora v oblasti propagace

Výrobková

 • Zaměření na jeden výrobek, který se prodává v několika tržních skupinách
 • Budování dobré pověsti
 • Rizikem je objevení nové technologie, která by mohla způsobit vyřazení z trhu.

Tržní

 • Uspokojování rozmanitých potřeb určité zákaznické skupiny
 • Díky předchozím obchodním vztahům a dobrému jménu se firma stává dodavatelem všech nových výrobků, které by stávající zákazníci mohli potřebovat

Výběrová

 • Soustředění na několik cílových skupin
 • Mezi jednotlivými skupinami může existovat spojitost.

Sociodemografická

 • Třídění podle sociodemografických faktorů – věk, příjmy, povolání, pohlaví, národnost, vzdělání, …
 • Sociodemografické faktory jsou základním typem třídění trhu díky snadnému odlišení přání a potřeb spotřebitelů
 • Zjišťování dat je snazší než u ostatních segmentací

Psychografická

 • Rozdělení spotřebitelů do skupin podle životního stylu či charakteristiky osobnosti
 • Lidé ve stejné demografické skupině se mohou odlišovat názory, vkusem apod.

Geografická

 • Rozdělení trhu podle geografických faktorů – kontinenty, národy, státy, země, regiony, kraje, města atd.
 • Na základě určení segmentu spotřebitele se zvolí plošné, či lokální působení
 • Důležité je dodržování zvyků a tradic u různých národností

Podle nákupního chování

 • Rozdělení do skupin podle postojů k výrobku, znalostí o výrobku, způsobu jeho užití a reakcí na výrobek
 • Vyhodnocují se užitky, příležitosti, stupeň používání, uživatelský status, stupeň připravenosti ke koupi, status věrnosti a postoj k výrobky
 • Patří mezi nejlepší způsoby rozdělení trhu

Vícenásobná

 • Kombinace několika různých segmentací
 • Využívá se pro přesnější identifikaci několika menších skupin spotřebitelů
 • Podrobnější průzkum spotřebitelů v jedné lokalitě

Pokrytí celého trhu

 • Pokrývá celý trh a zaměřuje se na všechny zákazníky
 • Cílem je uspokojení všech klientů na rozsáhlém trhu
 • Pouze pro velké firmy nebo firmy s osvědčenou kvalitou a jménem
 • Zaměření spočívá ve shodě potřeb zákazníků nebo se využívá různých marketingových strategií pro různé cílové skupiny
 • Propagace formou hromadných sdělovacích prostředků
 • Zanalyzujeme její nákupní zvyklosti a spotřebitelské chování
 • Zjistíme životní styl cílové skupiny, její spotřební chování a sociodemografii
 • Získané informace využijeme pro správné zacílení a segmentaci cílové skupiny
 • Najdeme vlastnosti, které vybranou cílovou skupiny odlišují od ostatních
 • Pomůžeme vám získat náhled na situaci z vnějšku společnosti
Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Používáním tohoto webu s tímto používáním souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Nezbytné cookies zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnících. Tyto cookies můžete vypnout změnou nastavení svého prohlížeče, toto ovšem může mít vliv na fungování stránek.
Výkonnostní cookies
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat personalizované nabídky, obsah a reklamy na základě vašich zájmů na stránce www.atlantic.cz, na stránkách třetích stran a na sociálních médiích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran, například Google Analytics, nám umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí zasílání zpráv o tom, jak stránky užíváte. Cookies shromažďují údaje způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje.
Souhlasím se vším
Uložit nastavení