Chcete poradit s projektem?
Rádi Vám poradíme.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Považujete komunikaci s vašimi zaměstnanci za důležitou? Dobře informovaní zaměstnanci jsou loajální a spolehliví pracovníci. K přesně nastavené interní komunikaci Vám poslouží hned několik nástrojů.

Pro efektivní interní komunikaci vytvořte korporátní magazín, on-line newsletter, intranet, vývěsní plochy, letáky (distribuované například s výplatními páskami) anebo populární obrazovky v halách a na recepci. Pro posílení vztahů se zaměstnanci pořádejte také interní akce, zaveďte motivační systém benefitů či zajistěte služby mentálního kouče.

Korporátní magazín

Korporátní magazín či jinak řečeno firemní časopis je výborným nástrojem pro šíření firemní kultury, ale také k informování zaměstnanců o novinkách ve firmě, důležitých událostech, či nových nařízeních.

On-line newsletter

Jinak označovaný také elektronický zpravodaj či časopis může plnit stejnou funkci jako korporátní magazín. V interní komunikaci má tento nástroj svoji roli v tom případě, že mají zaměstnanci přístup k internetu.

Intranet

Je rychlý a velice efektivní způsob interní komunikace lze provozovat nejen na kancelářských pracovištích, ale i ve výrobě ve formě speciálních infokiosů. Intranetové rozhraní se běžně používá například pro evidenci docházky nebo objednávání obědů. Vhodným modulem můžete toto interní prostředí rozšířit o zpravodajskou část.

Vývěsní plochy

Vývěsní plochy, laicky řečeno nástěnky hrají v budování příjemného pracovního prostředí důležitou roli. Zaměstnanci si mezi sebou chtějí sdílet informace a nástěnka je efektivní nízkonákladové řešení. Na místa, kam se dostane i veřejnost, doporučujeme umístit uzamykatelné vývěsní plochy, které budou plně pod Vaší správou. Alternativou oficiálních nástěnek je elektronická obrazovka, přes kterou se pouští prezentace nebo video.

Letáky

Letáky a různé drobné neplánované tiskoviny se dostávají na scénu tehdy, když máte nějaké velmi důležité sdělení, u kterého potřebujete, aby si ho zaměstnanci dobře zapamatovali. Pak je důležité mít 100% zacílením, aby i interní informaci nikdo nepřišel. Takováto sdělení je dobré rozdávat třeba při výplatě.

Interní akce

Pro zaměstnance využívají firmy proto, aby ozvláštnily zaměstnaneckou rutinu a pozvedly loajalitu pracovního týmu. Náš tým specialistů dokáže udělat celou takovou akci na míru, nebo zajistit některé z bodů příprav. Loajalitu a dobrou atmosféru na pracovišti docílíte také vhodně nastaveným motivační systémem benefitů.

Dobře nastavenými komunikačními kanály a také vhodně připravenou koncepcí interní komunikace budete pro Vaše pracovníky dobrým partnerem v pracovněprávním vztahu, pro kterého je radost pracovat. Upřednostněte korektní férovou komunikaci před nekoordinovanou šeptandou a šířením nepřesností.

Máte spokojené a dobře informované zaměstnance? Nenechávejte si to pro sebe a vrhněte se na externí komunikaci!

CHCI TUTO SLUŽBU