Proč jednotný firemní styl

Je to obraz, který si vytváří vnější okolí k celému podniku – image firmy. Vyjadřuje souhrn představ, názorů, postojů a zkušeností veřejnosti ve vztahu k firmě. Do značné míry ovlivňuje spotřebitele o nákupním procesu.

Firemní styl obsahuje

  • Firemní design
  • Firemní kultura
  • Firemní komunikace
  • Produkt

Firemní design

Logo, značka, grafika, barevnost, písmo.

Firemní kultura

  • Model firemních zásad, hodnot, představ a vztahů – společný život jednotlivců ve firmě.
  • Organizační struktura, identifikace každého zaměstnance, znalost firmy každým zaměstnancem (školení, semináře).
  • Základní otázky (každý zaměstnanec musí znát dle definice managementu): Kdo je firma? Co dělá? Proč na tom záleží?

Firemní komunikace

Komunikace uvnitř – vytvořit pocit sounáležitosti s firmou a budování pocitu „my-naše firma“.

Komunikace s okolím – zákazníky, potenciálními zákazníky, konkurenty, bankami, dodavateli, obchodními partnery. Zvolit vhodnou formu komunikace s okolím – souvisí s vystupováním zaměstnanců, firemní jednání, reklama, PR.

Produkt

Jeho kvalita, spolehlivost, důvěryhodnost, výjimečnost, obal, způsob prodeje, postavení na trhu.

Proč jednotný firemní styl?

Protože firemní styl cílevědomě utváří strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace podniku. Vyjadřuje vlastní specifičnost, originalitu a nezaměnitelnost s jiným, podobně orientovaným podnikem.

Zaměření firemního stylu

  • „dovnitř“ podniku – jednotlivé útvary, zaměstnanci
  • „vně“ podniku – klíčové segmenty veřejnosti (majitelé, akcionáři), věřitelé, dodavatelé, státní instituce.

Cíl jednotného firemního stylu

Zlepšit u veřejnosti znalosti o plánování a strategii podniku.
Představit přesnou (pozitivní) tvář firmy cílové skupině.
Definovat, které oblasti veřejného zájmu jsou pro firmu významné.
Informovat cílové skupiny o změně v cenách výrobků, služeb, způsobu dodání atd.
Z dlouhodobého hlediska budovat příznivou image firmy a její pověst.

Hlavní otázky k dosažení cíle

Jak firmu vidí okolní svět?
Jak vážně firmu berou zákazníci, obchodní partneři, ostatní?

Význam jednotného firemního image

Loajalita (známost značky, produktu zvyšuje osobnost této značky – lépe se prodává).
Cenová prémie (loajální zákazníci jsou ochotni za „svoji“ značku zaplatit více).
Účinnější komunikace (díky známosti značky se jednodušeji komunikuje v informačním konkurenčním zahlcení).
Finanční podpora (dobrá image zvyšuje cenu značky- i když nemusí mít konkurenční výhodu).
Základ image značek a výrobků (firemní image je základem pro image značky, produktů).
Lepší postavení na trhu práce (potenciální zaměstnanci mají větší důvěru v zaměstnavatele – jsou ochotni pracovat za horších podmínek).

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Používáním tohoto webu s tímto používáním souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Nezbytné cookies zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnících. Tyto cookies můžete vypnout změnou nastavení svého prohlížeče, toto ovšem může mít vliv na fungování stránek.
Výkonnostní cookies
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat personalizované nabídky, obsah a reklamy na základě vašich zájmů na stránce www.atlantic.cz, na stránkách třetích stran a na sociálních médiích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran, například Google Analytics, nám umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí zasílání zpráv o tom, jak stránky užíváte. Cookies shromažďují údaje způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje.
Souhlasím se vším
Uložit nastavení