Otázky pro Vás zákazníka, při prvním setkání s námi reklamní agenturou.

obor vaší činnosti – jaký produkt, či službu zákazníkům nabízíte
kdo jsou vaší zákazníci
kde se zákazníci s produktem setkávají – kde si ho můžou pořídit
čím je produkt jedinečný, popř. jaká je jeho silná stránka
konkurence
jak zákazníci o produktu vědí, jak ho vnímají, kam ho zařazují
co pro podporu prodeje děláte – reklama, podpora
jakou máte zpětnou vazbu na tuto činnost
koho k reklamě využíváte – vlastní síly, full-service reklamní agenturu, specialisty
jak jste s tímto nastavením spokojeni
pociťujete nějaké slabiny tohoto nastavení
jak to dělá konkurence
máte marketingovou strategii, cíle, roční rozpočet
daří se vám tyto cíle plnit
reklamní činnosti – jsou některé pravidelné (inzerce, katalogy, magazín, web-správa)
kdo zodpovídá za marketing, schvalování