Postup tvorby marketingové strategie

Marketingová strategie je součástí celého obchodního a marketingového plánu.

Postup tvorby marketingového plánu:

Celkové shrnutí (hlavní cíle a strategie pro období)
Situační analýza (rozbor současného stavu podnikání firmy)
Analýza SWOT a analýza souvislostí (identifikace silných a slabých stránek)
Marketingové cíle (stanovení cílů, kterých chce firma dosáhnout v oblasti prodeje, tržního podílu, zisku.)
Marketingová strategie (volba marketingového přístupu vedoucího k dosažení cílů.)
Produkty a služby (výčet a popis produktů, určení jejich výhod)
Distribuce (Popis způsobu a distribučních cest)
Cenová a kontraktační politika (stanovení cenové politiky)
Komunikační mix (volba struktury komunikačního mixu (reklamy, podpory prodeje, PR, publicity, osobního prodeje, přímého marketingu, případně sponzoringu a lobbingu)
Akční programy (rozpracování marketingové strategie a marketingového mixu)
Rozpočet (očekávané finanční výsledky, očekávané marketingové náklady)
Kontrola (výsledků plnění jednotlivých cílů marketingového plánu)

V čem vám může reklamní agentura pomoci:

Poradenství v oblasti tvorby marketingového plánu
Marketingová strategie
Komunikační mix
Akční programy
Kontrola

Jednotlivé aktivity marketingového plánu:

Komunikační mix – na základě analýzy trhu, stanovených cílů a cílové skupiny připravíte kombinaci těch nejvýhodnějších aktivit z komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, PR, publicita, osobní prodej, přímý marketing, sponzoring).
Akční programy – vybrané aktivity komunikačního mixu dále rozpracujete, vytvoříte vizuální styl firmy, značce a jejich produktovým řadám, vymyslíte a definujete obsahu sdělení, vybereme vhodná media pro sdělení vybraného obsahu, vyberete vhodné materiály pro podporu prodeje. Definujeme časový plán, zodpovědné osoby jak z naší strany, tak strany zákazníka.

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Používáním tohoto webu s tímto používáním souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Nezbytné cookies zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnících. Tyto cookies můžete vypnout změnou nastavení svého prohlížeče, toto ovšem může mít vliv na fungování stránek.
Výkonnostní cookies
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat personalizované nabídky, obsah a reklamy na základě vašich zájmů na stránce www.atlantic.cz, na stránkách třetích stran a na sociálních médiích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran, například Google Analytics, nám umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí zasílání zpráv o tom, jak stránky užíváte. Cookies shromažďují údaje způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje.
Souhlasím se vším
Uložit nastavení