Pokud chcete dlouhodobě budovat vaší značku, vaše reklamní agentura by vám měla pomoci s těmito aktivitami.

Poradenství

komunikační audit (vizuální styl, kampaně, podpora prodeje, web)
komunikační strategie
vizuální styl
definice filozofie obchodního modelu
definice značky, její hodnoty
definice marketingového plánu
podpora při formulaci zadání
vyhodnocení komunikačních aktivit

Komunikace

komunikační strategie
brand identita
vizuální styl
kreativní návrhy komunikačních strategií
realizace komunikačních aktivit
návrh komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, PR, event)
měření efektivity komunikace

Media

plánování médií – media mix
výběr a nákup médií
realizace kampaně ve vybraných médiích

DTP a produkce

návrhy, sazba firemních tiskovin
předtisková příprava
výběr vhodné tiskové technologie
tisková produkce

Online

digitální strategie
architektura webových stránek
Web design, flash
CMS redakční systém Octopus
SEO optimalizace pro vyhledavače
Interaktivní prezentace
PPC kampaně
Sociální sítě

Vlastní nástroje

Zákaznický brief
Process Up (systematické pracovní postupy)
Media CPT Rank Software
Marketing Persona Builder
Případové studie

Agenturní hodnoty

Spokojený a oboustranně výhodný partnerský vztah se zákazníkem
Týmová práce
Odbornost, inovace, odvaha
Slušnost a spolehlivost

Tým

Prezentace jednotlivců, kteří na vaší značce budou pracovat