Vždy, když pracujeme na kreativních konceptech, jako jsou loga, firemní identity, obaly či reklamní kampaně, připravujeme pro naše kreativce interní kreativní brief. Níže si můžete přečíst, jak takové zadání vypadá.

brief

1. V čem spočívá klientův problém nebo příležitost?

stručný popis a hlavní příčiny

2. Jaké jsou hlavní marketingové cíle klienta?

jasné, v marketingových termínech

3. Jaký z toho vyplývá úkol pro komunikaci?

konkrétní, jednoznačně formulovaný
rozlišit role jednotlivých disciplín komunikace

4. Ke komu mluvíme?

názorně popsat představitele primární cílové skupiny
jeho portrét, spotřebitelské zvyklosti, jak vnímá naši značku

5. Kdy a kde se cílová skupina setkává s naší značkou a její konkurencí?

hlavní styčné body
kdy a kde ji lze nejúčinněji ovlivnit

6. Jaká je hlavní myšlenka, kterou jim chceme sdělit?

Je motivující (ve vztahu k jeho potřebám a přáním)?
Je důvěryhodná (s ohledem na produkt)?
Je jedinečná (v porovnání s konkurencí)?
Je výrazná, srozumitelná, zapamatovatelná?
Dá se uplatnit v celém komunikačním mixu a rozvíjet?

7. Co podporuje hlavní myšlenku?

nejdůležitější racionální i emocionální argumenty

8. Jaká je osobnost značky?

charakterizovat tón/styl komunikace naší značky

9. Běžné povinnosti a jiná omezení?

užití loga, typografie, cenová nabídka atd.

10. Termíny a komunikační rozpočet?

naplánovat skici, interní prezentaci pro klienta
celková částka na kampaň
rozpočet na produkci