Typografie – klasifikace a pravidla

Typografie je důležitý obor, zabývající se písmem. Při pohledu do historie musíme zabrouzdat opravdu daleko. Při sledování vývoje písma rozeznáváme dvě hlavní období, která jsou od sebe neoddělitelná a navzájem se doplňují. Každé z nich mělo podíl na současném stupni vývoje lidské společnosti. Je to předhistorické období, kdy vznikali předchůdci písma, tedy kresby, piktogramy, ideogramy. Dále pak historické období, ve kterém nalezneme ručně psaná, kreslená nebo jinak utvářená písma. Právě v historickém období vznikají první písmové soustavy vyvinuté nezávisle na sobě. Vytvořili je obyvatelé Babylonu, Egypta a Číny.

Čínské písmo (malováno štětcem).
Babylonské klínové písmo (ryté do hliněných destiček).
Egyptské písmo (vyvinuli tři písmové soustavy, jejichž znaky byly nejprve slovní, slabičné a později hláskové).

Právě dvě poslední písma, babylonské a egyptské, se stala základem vzdělanosti evropských národů. Ale vraťme se k hlavnímu tématu tohoto článku, tedy klasifikace a pravidla v typografii, které nyní ve zkratce přiblížíme. Protože je vývoj písma velice rozsáhlý, písmo bylo třeba nějakým způsobem třídit. Latinková písma se nejčastěji třídí podle klasifikace Mezinárodní typografické asociace (ATYPI). Protože však tato klasifikace písem nemůže vyhovovat všem jazykům a národním odlišnostem, používá se v České republice klasifikace typografa Jana Solpery. Bere ohled na chronologický vývoj písma, ale hlavně se soustředí na jeho kresebné prvky, což umožňuje klasifikovat jak písma vzniklá v minulosti, tak písma, která teprve vzniknou. Vzhledem k dosti anarchistickému vývoji počítačového písma se jedná o neocenitelnou pomůcku k základní orientaci mezi abecedami a jejich efektivnímu používání.

Klasifikace ATYPI:
Renesanční antikva, barokní antikva, klasická antikva, tučná antikva, egyptienka, bezserifová písma, skripty (imitující ručně psaná písma), zdobená písma, lomená písma, nelatinková písma (řecká, azbuka, arabská, hebrejská).

Klasifikace podle Jana Solpery:
Dynamická antikva, přechodová antikva, statická antikva, lineární písmo serifové, lineární bezserifové statické písmo, lineární bezserifové geometricky konstruované písmo, lineární bezserifové dynamické písmo, lineární antikva, kaligrafická písma, volně psaná písma, písma lomená.

Principy a pravidla v typografii

Při psaní textů dodržujeme základní typografická pravidla, aby text dobře vypadal, dobře se četl a abychom se vyhnuli chybám v sazbě textu. Zásadou je nekombinovat v jednom dokumentu příliš mnoho písem, je dobré použít maximálně dvě. Pokud chceme něco zvýraznit, využijeme raději jiné řezy písma, čímž myslíme například kurzívu nebo tučné písmo, ovšem i toto zvýraznění se musí používat zřídka. Přílišné střídání totiž ruší čtenáře. Pokud váháte, jestli pro sazbu zvolit patkové, nebo bezpatkové písmo, obecně platí, že v krátkém textu lze použít bezpatková písma, jako je třeba Arial. V delších textech naopak patkové písmo jako Times New Roman, protože patky vedou oči při čtení řádku. Ovšem je na samotném uvážení grafika, jaké písmo zvolí.

Malá pomůcka, při pohledu na text z větší dálky by se měl slít do jedné šedivé plochy.

Při sazbě textu se dělá mnoho chyb. Nejčastějšími chybami bývá zaměňování spojovníků a pomlčky nebo nesprávný zápis časových údajů, kdy lidé často píší mezi hodinami a minutami místo tečky dvojtečku. O těchto pravidlech či zásadách si můžete koupit mnoho knih, my vám nyní ukážeme nejčastější chyby a tipy, jak zlepšit čitelnost textu.

KERNING neboli prostrkání. Tato změna vzdáleností mezi jednotlivými znaky může zlepšit čitelnost a ovlivnit prostor, ve kterém se nachází.

Základní CMYK

V prvním případě je využíván kerning, proto se písmové znaky dle potřeby posouvají pod sebe v porovnání s druhým nápisem bez kerningu.

ŘÁDKOVÝ PROKLAD je další faktor, který může ovlivnit čitelnost textu či poměr potištěné stránky.

proklad

SIROTEK vznikne v případě, že poslední řádek odstavce se nevejde do určeného prostoru stránky nebo sloupce.

VDOVA je naopak, když nám první řádek odstavce zůstane na konci stránky či sloupce. Výskyt vdovy lze tolerovat například v novinové sazbě. V žádném případě by na konci řádku neměly zůstat titulky. Pod titulkem na konci stránky by měly zůstat alespoň 3 řádky.

NUMERICKÉ MEZERY, zde bývá nejčastější kámen úrazu zápis peněžní hodnoty, data a procent. Právě procenta se píší s mezerou ve smyslu „procentní“. Sleva 10_% znamená sleva deset procent, kdežto 10% sleva je desetiprocentní sleva.

numerické mezery

Za slovem viz, fax, e-mail se nepíše tečka, nejedná se totiž o zkratky.
Telefonní čísla se rozdělují po trojčíslí, zahraniční čísla v případě sudého počtu po dvojčíslí, u lichého počtu je prvně trojčíslí, poté dvojčíslí.
Nižší hodnoty čísel je lepší v textu psát slovem.
Data píšeme s mezerami: 17. 5. 2014 – 17. května 2014.
Hodiny se zapisují s tečkou, nikoliv s dvojtečkou 12:00 12.00.
Spojovník se píše bez mezer: je-li, Praha-Vinohrady, česko-anglický slovník.
Pomlčka bez mezer se píše v případě „versus“ Česko-Anglie, „a“ „až“
pondělí-pátek.

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Používáním tohoto webu s tímto používáním souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Nezbytné cookies zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnících. Tyto cookies můžete vypnout změnou nastavení svého prohlížeče, toto ovšem může mít vliv na fungování stránek.
Výkonnostní cookies
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat personalizované nabídky, obsah a reklamy na základě vašich zájmů na stránce www.atlantic.cz, na stránkách třetích stran a na sociálních médiích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran, například Google Analytics, nám umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí zasílání zpráv o tom, jak stránky užíváte. Cookies shromažďují údaje způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje.
Souhlasím se vším
Uložit nastavení