S koncem letošního roku přijdou nové změny pro výrobce potravin a doplňků stravy. Od 13. 12. 2014 budou povinni dodržovat na základě evropské legislativy nová pravidla týkající se označování potravin.

Co vlastně tato změna přináší? Například minimální velikost písma na obalech, povinné nutriční údaje nebo uvádění země původu. Toto a mnoho dalšího bude od konce roku u všech potravin povinným standardem, díky kterému musí výrobci změnit většinu obalů.

Vyhněte se zbytečným pokutám. Věnujte pozornost povinným údajům na obalech vašich produktů.

Naši designéři teď horlivě pracují na tom, aby obaly vypadaly pořád stejně dobře, ovšem v některých situacích se opravdu zapotí. Úsměv na tváři nám vykouzlil rohlík tukový, o kterém proběhla v médiích informace, že bude mít návod. Podobné informace jako u balených produktů bude totiž opravdu nutné uvádět i u nebaleného zboží, třeba právě u čerstvých rohlíků. Ovšem nemusíte se bát, v této situaci postačí mít viditelně umístěnou informaci s povinnými údaji.

banner_hamé jam

To nejdůležitější jsme pro vás shrnuli do pěti hlavních bodů.

1/ ČITELNOST A UMÍSTĚNÍ

Povinné informace o potravině musí být na viditelném místě a snadno čitelné. Tedy nikoli skryté třeba v záhybu nebo pod obrázkem. Stejně tak nesmí být od těchto informací nijak odváděna pozornost. Poprvé se také určuje, jak velké má být písmo, jímž jsou povinné údaje na etiketách vytištěny. Dále světelný a barevný kontrast mezi tiskem a pozadím.

Výška malého písmene „x“ musí být nejméně 1,2 milimetru a z toho vychází i velikost ostatních písmen povinného textu. (cca 5 bodů – dle písma)
U obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, musí být povinné údaje uvedeny ve velikosti písma nejméně 0,9 mm. (cca 4 body – dle písma)

2/ VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

Výživové údaje se u nás povinně uvádějí pouze na kojenecké výživě a dietních potravinách. Na veškeré potraviny se tato povinnost začne vztahovat až od 13.12. 2016. Závazných údajů bude sedm.

Údaje o energetickém obsahu, množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, bílkovin a sodíku uvedené povinně v jedné tabulce a budou muset být přepočítané na 100 g nebo na 100 ml, případně na jednu porci.

3/ JAZYKOVÉ POŽADAVKY

Povinné informace musí být zobrazeny v jazyce snadno srozumitelném pro spotřebitele v členských státech, ve kterých se konkrétní potravina prodává. V ČR tedy budou potraviny uváděny na trh označené v českém jazyce.

4/ POVINNÉ ÚDAJE NA BALENÝCH POTRAVINÁCH

název potraviny,
seznam složek,
alergeny,
množství určitých složek nebo skupin složek (v případě jejich zdůraznění),
čisté množství potraviny,
datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti,
zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití,
jméno nebo obchodní název a adresu PPP, který je za potraviny odpovědný,
země původu nebo místo původu ve vyjmenovaných případech,
návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít,
u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových,
výživové údaje.

5/ PŮVOD POTRAVIN

Rozšíří se okruh potravin, u kterých bude nutné uvádět zemi jejich původu.

Povinné je to prozatím u ovoce a zeleniny, olivového oleje, medu, ryb a hovězího masa. Nově tato povinnost bude platit také pro maso vepřové, skopové, kozí a drůbeží. Obdobně jako u masa hovězího bychom se měli dočkat informací o místu narození hospodářského zvířete, místu jeho odchovu a porážky.

Podrobnější informace naleznete zde.