Již od roku 2008 musí podnikatelé na svých webových stránkách uvádět tyto informace:

  • Jméno nebo název
  • Sídlo nebo místo podnikání
  • Identifikační číslo
  • Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musí uvést údaj o tomto zápisu včetně spisové značky
  • Podnikatelé, kteří v obchodním rejstříku nejsou, musí zveřejnit údaj o zápisu do jiné evidence, ve které jsou zapsáni – ve většině případů se jedná o živnostenský rejstřík
  • Údaj o výši základního kapitálu je volitelný – může být uveden pouze v případě, že již byl zcela splacen anebo se musí týkat pouze upsané a splacené části základního kapitálu

Pokud vaše údaje nebudou kompletní, hrozí vám až padesátitisícová pokuta a ve výjimečných případech i zastavení činnosti až na jeden rok!

Údaje o jménu, místě podnikání a IČ má většina podnikatelů na stránkách uvedeny správně, problém bývá s informací o zápisu do živnostenského či obchodního rejstříku – málokterý podnikatel má příslušné údaje na stránkách uvedeny.

Obsahuje váš web cizojazyčné mutace?

I na nich musí být všechny zákonem předepsané identifikační údaje. Zahraniční firmy a jejich organizační složky v ČR musí zveřejnit na webu identifikační údaje týkající se jejich činnosti u nás – platí pro ně tedy stejná pravidla jako pro tuzemské firmy.

Kde na webu údaje uvést?

Obchodní zákoník neřeší, kde přesně a jakou formou mají být povinné údaje uvedeny – nejčastěji v odkazu „O nás“, „Kontakty“, v patičce webu, ale mohou být i v dokumentech ke stáhnutí. Jedinou podmínkou je, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání webové adresy.

Co je dobré mít na webu?

Podle zákona nejsou další informace povinné, doporučujeme však uvést další položky, jako např. konkrétní kontakty, jak e-mailové, tak telefonní. Adresa a obecný e-mail není dostačující. Rovněž je dobré zveřejnit na firemním webu maximum informací o tom, co přesně děláte.

Máte zájem zjistit, zda je váš web, co se povinných informací týče, po právní stránce v pořádku? Kontaktujte nás!