Pokud se rozhodnete pro realizaci zakázky a potřebujete k tomu najít nejvhodnějšího partnera, výběrové řízení vám může zaručeně pomoci. Neočekávejte ovšem, že samotné výběrové řízení představuje nástroj pro realizaci zakázky jako takové. Podstata výběrového řízení nespočívá v zadání problému pokud možno co největšímu množství agentur, projití si různých návrhů, nejlépe do finálně zpracované podoby, a zaplacení jen tomu, kdo získá u vás v zasedačce nejvíce „zvednutých rukou“.

Kdy je vhodné vypsat výběrové řízení?

Máte jasné zadání, které není potřeba nijak upřesňovat? Chcete vyřešit jednorázovou věc? Hraje pro vás důležitější roli cena než samotný výsledek? Pokud jste si minimálně na jednu z výše uvedených otázek odpověděli kladně, nic vám nebrání k vyhlášení výběrového řízení, často označováného jako tzv. chrtí závody.

chrtí závody

Bez práce nejsou koláče?

Často jsou výběrová řízení pouhou záminkou k získání velkého množství návrhů, nápadů a drahocenných myšlenek, kterými se ve finále nevhodně plýtvá. Bohužel není ani tajemstvím, že tak může docházet i k veřejným krádežím kreativních nápadů. Výběrovým řízením často zadavatel rovnou ukazuje, že pokud nemá agentura zájem „poprat“ se zdarma s ostatními o případný úspěch, zadá realizaci někomu jinému, a to nemluvě o kolikrát přehnaných podmínkách, které jsou zadávajícími nesmyslně stanoveny. „Zoufale nastavené podmínky výběrového řízení přitahují jen zoufalé dodavatele.“

V tomto případě už nemůžeme mluvit o žádném partnerském vztahu, natož o jeho budování. Vždyť každá strana má jiný záměr. Zadavatel- získat zdarma největší výběr nápadů, agentura- uspět ve vyhlášené soutěži proto, aby za svoji práci dostala odměnu. A v této chvíli už je pozdě klást si otázku, co vlastně veřejnému řízení předcházelo. Ano, zadavatel přece chtěl získat účinný prostředek, ať již k zviditelnění svého produktu, případně ke zvýšení tržeb. K tomu, aby byl hlavní účel zachován, je potřeba vybudovat si vzájemný vztah. Tedy nastavit pravidla tak, ať obě strany mají při práci stejný cíl.

Nevýhoda výběrového řízení – proč se nedá výběrovým řízením objektivně hodnotit?

Kdo má zkušenost s výběrovým řízením, může určitě potvrdit, že se nakonec rozhodnutí provedlo na základě nejlépe rozpracovaného grafického návrhu, i přesto, že byl připraveno již nad rámec zadání. Proč?

Agentura, která takto návrhy připravila, zariskovala, případně potřebovala vyhrát zakázku až příliš. Vždyť i samotnému zadavateli musí být jasné, že účastníci výběrového řízení mají v hlavě variantu, kdy jejich návrh nebude vybrán. Mají obavu, že jejich nápady přijdou vniveč, nebo že je převezme jiná agentura. Na základě těchto zkušeností neradi nabízí v „soutěži zdarma“ zbytečně mnoho, dávají si pozor, aby neodhalili více, než mohou dostat zpět.

Pokud se agentura rozhodne zúčastnit výběrového řízení (typu „zdarma“), nemá nikdy jistotu, že za práci, na které stráví čas kreativními návrhy, dostane zaplaceno.

V tomto případě se vám může stát, že agentura vlastně nemá vůbec zájem o vaši značku, nebo projekt, když nesdílí stejný cíl. Agentura se bude soustředit pouze na svůj cíl, kterým je vyhrát právě vaše výběrové řízení. Nabídne vám nejúžasnější možné využití k realizaci, ilustrační styly, místo toho, aby se zaměřila na to, co může být vaše konkurenční výhoda. Chybí jí motivace podílet se na využití vhodných nástrojů pro daný projekt.

Proč je lepší vybudovat si vztah s jednou agenturou?

Napadla vás vůbec otázka, co ztrácíte právě tím, že věnujete svůj čas jednomu výběrovému řízení za druhým místo toho, abyste najali agenturu, kterou jste si vybrali sami aktivním způsobem? Tedy ne na základě toho, že očekáváte nabídku nejnižší ceny. Věnovali jste čas tomu, abyste zjistili, kdo dělá věci, které se vám líbí, které podle vás fungují? Která agentura pracuje právě pro úspěšné firmy, jež znáte, nebo jste na danou agenturu dostali doporučení od známého? Věřte, že není nic lepšího, než právě tento způsob výběru.

Nabídněte agentuře vztah bez výběrového řízení. Tedy skutečné strategické partnerství postavené na férovém jednání, odpovědnosti, ale i pocitu bezpečí. V tomto případě obě zúčastněné strany udělají maximum právě v zájmu značky.

Jak nastavit výběrové řízení, aby splnilo vaše očekávání? Nabídněte všem cenu skicovného a návrhy si nechte agenturou osobně odprezentovat

Každý za odvedenou práci bývá odměněn. Agentuře, která vám má co nabídnout, byste měli umožnit vyjádřit se především k samotnému strategickému myšlení. Připravit s ní zpracování plánu, vyplnění briefu, stejně jako sestavení samotných kroků projektu. Výběrové řízení toto standardně nenabízí. Vše závisí na vás jako na zadavateli. Na základě toho, jak kvalitně zpracujete zadání, můžete očekávat navržené koncepty. Zdali vybrané návrhy budou fungovat, je opět na vaší zodpovědnosti, neboť se musíte „správně“ rozhodnout. Výběrovým řízením si tak můžete pořídit kvalitní koncept, nemáte ovšem zaručeno, že jste najali kvalitní agenturu.

Agentury, které svoji pozornost soustřeďují pouze na placená výběrová řízení, budou věnovat pozornost vašemu podnikatelskému cíli, vaší značce. Dobře si uvědomují, že váš úspěch je jejich úspěchem.

Pokud vy jako zadavatel výběrového řízení nabídnete cenu za skicovné, agentura zainvestuje více vlastních zkušeností, aby co nejlépe podpořila značku i samotný vztah. Představí v návrhu strategické nástroje a znalosti. Uvědomuje si totiž, že i samotný zadavatel se nebojí do jejich nápadů investovat. Skicovné není jen částečná cena za přímé náklady účastníků. Stává se důkazem seriózního přístupu k výběrovému řízení a zároveň i projevem úcty vyhlašovatele k samotné práci kreativců.

A samozřejmě při výběrovém řízení nezapomeňte na to nejdůležitější. Abyste se vyvarovali tomu, že výběrové řízení nebude soutěží, ale spíše loterií, najděte si čas a nechte agenturu, aby vám své návrhy prezentovala osobně. K představení návrhu svolejte všechny, kteří případně budou následně o soutěži rozhodovat. Nikdy se vám nepodaří kolegům nebo vašim nadřízeným odprezentovat cizí myšlenky, aniž byste potlačili vlastní emoce z návrhů.