Každý start podnikání nebo začátek distribuce nového výrobku potřebuje marketingovou strategii. Úspěch každého byznysu stojí na pečlivém plánu činností. Jaké aktivity patří do marketingového plánu? Připravili jsme jejich soupis.

Pracovali jsme již na mnoha marketingových strategiích pro klienty z různých odvětví a vždy se potvrdilo, že pečlivě zpracovaný plán šetří peníze a umožní efektivně oslovit vaše zákazníky. Proto jsme zpracovali následující pracovní postup, jak na to.

HNCK3988-1300x867

1. Analýza

Nejprve analyzujeme současný stav interní a externí komunikace společnosti. Pro realizaci účinných marketingových a reklamních aktivit je analýza současných a dosavadních aktivit nutná.

Komunikační strategii připravujeme na měřitelných číslech, proto jsou její součástí analýzy:

 • dosavadní formy komunikace
  záměrů a cílů
  cílové skupiny
  obsahu a zpracování komunikace
  pochopení obsahu cílovou skupinou
  mediálních investic konkurence
  vhodnosti pojetí komunikace
  efektivnosti a dopadu dosavadních aktivit
  vyhodnocení

2. Poznejte svoji cílovou skupinu

Cílová skupina jsou lidé, které mají oslovit vaše marketingové aktivity vhodně zvolenou reklamou. Jedná se o potenciální skupinu lidí, která má na základě oslovení potenciál koupit váš produkt či službu.

Cílovou skupinu určujeme na základě

 • dosavadní cílové skupiny
  průzkumu trhu
  marketingových cílů
  rozšíření produktového portfolia

Proč definovat cílovou skupinu?

Možná znáte tradované pravidlo, že kdo chce vše, nemá nakonec nic. Něco podobného platí v marketingu a reklamě. Nemůžete účinně zasáhnout všechny. Proto je dobré definovat vaši cílovou skupinu – tedy subjekty, které mají určité společné znaky, a pro které bude určeno naše sdělení.

My vám pomůžeme získat náhled na situaci z vnějšku společnosti a pomůžeme vám cílovou skupinu definovat na základě již osvědčených pravidel a postupů.

3. Určete si hlavní cíle

Každá komunikační strategie musí mít hlavní marketingový a hlavní komunikační cíl. Jedná se o klíčový krok pro sestavení komunikační strategie.

Proto se vás nejdřív ptáme:

čeho chcete dosáhnout (např. zvýšit povědomí o značce o 40 %, zvýšit zisk o 15 %, získat nové trhy atd.)
co si má cílová skupina zapamatovat z vaší marketingové komunikace

Tip: Čeho chcete dosáhnout je na vás, ale rádi vám pomůžeme s tím, co si má cílová skupina zapamatovat.

Celý tento krok je o tom, co vlastně svým zákazníkům říci, a jak jim to říci jednoduše. Možná Vám připadá zbytečné tento bod řešit, ale opravdu kvalitní a jednoduché sdělení není triviální záležitost. Samozřejmě, vždy je možné nějak pojmenovat, co chcete svým zákazníkům sdělit, ale je nutné, aby sdělení bylo

skutečně zajímavé
jednoduché a srozumitelné
úderné a originální
široce použitelné

Je to poměrně dlouhý a náročný proces vymýšlení, zavrhování myšlenek, testování a úprav variant sdělení. My vám s tímto procesem pomůžeme přísunem nových postupů, myšlenek a znalostí toho, co již fungovalo, co se nedoporučuje nebo jakým směrem se vydat.

4. Komunikujte pomocí vhodných nástrojů

V dnešní technicky hodně „zasažené“ době existuje velké množství komunikačních kanálů, kterými můžete zákazníka oslovit.
Již dávno neplatí, že reklama je inzerce v tisku, rádiu nebo televizi. Dnes máme k dispozici různé typy venkovních nosičů od klasických billboardů přes světelné megaboardy, POS v místě prodeje, rádia s internetovým vysíláním, portály jako je YouTube, placená PPC reklama na internetu, sponzoring TV pořadů nebo product placement.
Součástí efektivní strategie je vhodně zvolit správný komunikační mix.

5. Nezapomeňte na harmonogram kampaně

Každý projekt, včetně marketingového nebo reklamního, má svoji organizaci a harmonogram. Komunikační strategie na základě cílů, cílové skupiny a sezónnosti prodeje musí k určitému datu začít a mít časové mezníky jednotlivých kroků s následným vyhodnocením.

U media plánu a jednotlivých reklamních kampaní musíte především hlídat koordinaci zobrazování inzerátů nebo bannerů v jednotlivých časopisech, internetových portálech, případně TV. U menší reklamní kampaně se jedná o celkem jednoduchý krok, ale u kampaní s rozpočtem ve statisících a milionech korun se jedná o činnost náročnou na koordinaci a časové sladění jednotlivých kroků kampaně.

6. Byla vaše kampaň úspěšná?

Měříme efektivitu jednotlivých kroků marketingové strategie a hlavně úspěšnosti dosažení cílů. Dále měříme a vyhodnocujeme úspěšnost jednotlivých reklamních kampaní, které jsou součástí zvoleného mediaplánu. Kampaně sledujeme v jejich průběhu a vyhodnocujeme, zda byla kampaň úspěšná, které body byly slabší, a které naopak předčily očekávání.
Měříme počty oslovených osob, konverzní poměry, popřípadě dílčí cíle kampaně. A to jak u „tradičních“ kampaní v tisku, tak u stále populárnějších internetových kampaní.